Hvad er Mind Maps?


Det kan lyde som et nyt begreb, men faktisk er Mind Mapping opstået for flere århundreder siden. Mind Maps er en grafisk beskrivelsesmetode, der fremmer tankeprocesser og forbedrer hukommelsen.

mind maps, mindmaps

Den går helt tilbage til det 3. århundrede e.Kr., da Porfyr fra Tyros grafisk visualiserede begreber udviklet af Aristoteles. I løbet af de efterfølgende århundreder brugte mange filosoffer og tænkere grafiske repræsentationer af tanker, begreber og viden til analyser, studier og indlæring. I midten af 1900-tallet var teorien bag Mind Mapping højt udviklet og genstand for undervisning i skoler og i erhvervslivet. Tony Buzan, en kendt forfatter af bøger om psykologiske emner, er anerkendt som manden, der i 1960′erne introducerede ideen bag Mind Maps i erhvervslivet for at stimulere kreativ tænkning.

I mange århundreder har denne type billedrepræsentationer til registrering af viden vist sig nyttig inden for mange kreative discipliner, især i forbindelse med undervisning og brainstorming. De forbedrer hukommelsen ved at udnytte højre hjernehalvdels evner for visuel tænkning og fordomsfri problemløsning. Undervisere, psykologer, ingeniører, forfattere, erhvervsledere og mange andre har draget fordel af den frihed og den spændvidde, Mind Maps giver mulighed for.

Hvorfor bruge Mind Maps?

Som beskrevet ovenfor er Mind Maps en grafisk beskrivelse og et visuelt layout til ideer, tanker og ord, som alle er relateret til et centralt nøgleord.

Mind map showing a sample agenda

Det giver et godt udgangspunkt for kreativ problemløsning og brainstorming, der er nyttigt for enkeltpersoner og grupper. Den frihed og kreativitet, Mind Mapping giver sammenlignet med andre metoder til analyse af tanker eller ideer, muliggør hurtigere problemløsning og et bredere spektrum af kreative tanker. Kombinationen af ord og visuelle virkemidler som linjer, farver, symboler og et grafisk layout hjælper den kreative højre hjernehalvdel med at tænke og huske.

This post is also available in: English, German

Related Links:  •  Mind Mapping Software •  Mind Map Software •  Mind Mapping •  Mind Mapping Software Mac •  Mind Mapping Software Online •  Mind Mapping •  Mind Mapping Free •  Mind Mapping Program •  Mind Mapping Examples •  Shared Workspace •  Mind Mapping Software Review

back to top